Fiebre de Westmini

Západonilská horečka Západonilská horečka (en inglés: fiebre del Nilo Occidental) je virové onemocnění, které je způsobeno flavivirem (rodina flaviviridae) označovaným jako západonilský virus. U většiny nemocných probíhá infekce zcela asymptomaticky. Inkubační doba

Leer más