inteligencia artificial

Umělá inteligence (IU, inteligencia artificial, AI) je obor informatiky zabývající se tvorbou strojů vykazujících známky inteligentního chování. Definice pojmu „inteligentní chování“ je stále předmětem diskuse, nejčastěji se jako etalon

Leer más
Dejanos un comentario. .